Saturday, 16/01/2021 - 11:52|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE PHÒNG GD&ĐT CHƯ SÊ!
 • Phan Hồng Chương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán
  • Điện thoại:
   02693885165
  • Email:
   chuongph.chuse@gialai.gov.vn
 • Lê Thị Thục
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Mầm non
  • Điện thoại:
   02693516439
  • Email:
   thuclt.chuse@gialai.gov.vn
 • Đặng Văn Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Giáo dục tiểu học
  • Điện thoại:
   02693620709
  • Email:
   tuyendv.chuse@gialai.gov.vn
 • Phạm Xuân Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Vật lý
  • Điện thoại:
   02693516059
  • Email:
   phucpx.chuse@gialai.gov.vn
 • Phạm Văn Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ QLGD
  • Điện thoại:
   02693506989
  • Email:
   hoangpv.chuse@gialai.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung

 • Lê Tuấn Nhu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sinh học
  • Điện thoại:
   02693620666
  • Email:
   nhult.chuse@gialai.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Khối TH và MN