Wednesday, 15/07/2020 - 12:01|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE PHÒNG GD&ĐT CHƯ SÊ!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khối thi đua số 4 (Bậc Tiểu học huyện Chư Sê) Tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm học 2019-2020

 Khối thi đua số 4 (Bậc Tiểu học huyện Chư Sê)

 Tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua

năm học 2019-2020

                Thực hiện Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND huyện Chư Sê về việc Quy định Quy chế tổ chức Cụm, Khối thi đua; tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm, Khối thi đua huyện Chư Sê, ngày 11/10/2019, Khối thi đua số 4 (gồm các trường Tiểu học thuộc ngành giáo dục huyện) tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm học 2019-2020 tại trường Tiểu học Trần Quốc Toản – Khối trưởng Khối thi đua số 4 năm học 2019-2020. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường Tiểu học trên địa bàn huyện.

 

Khối thi đua số 4 quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mội dung, chỉ tiêu thi đua năm học 2019-2020

                  Hội nghị thông qua bản dự thảo Kế hoạch hoạt động và tiến hành ký kết giao ước thi đua năm học 2019-2020. Nội dung thi đua của khối tập trung vào các vấn đề chủ yếu trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu thi đua năm học 2019-2020 như tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” trên địa bàn huyện.

              Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Cuộc vận động: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua xây dựng trường học “Xanh, sạch, đẹp, an toàn”, phong trào “Huy động và duy trì sĩ số học sinh”. Thực hiện tốt công tác xây dựng bộ qui tắc ứng xử theo Quyết đnh s 1506/2019/QĐ-BGDĐT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025" của ngành Giáo dục.

              Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các biện pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số và khắc phục tình trạng học sinh còn hạn chế tiếng Việt trên địa bàn huyện Chư Sê; tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch, rà soát, đánh giá lại điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; xây dựng kế hoạch, lộ trình sửa chữa, nâng cấp, bổ sung điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo điều kiện thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và sẵn sàng triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1. Duy trì kết quả phổ cập giáo dục - xóa mù chữ. Huy động tối đa trẻ đủ 6 tuổi vào lớp 1, tích cực vận động học sinh ra lớp, giảm thiểu tỉ lệ học sinh bỏ học.

               Xây dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp đảm bảo an toàn, thân thiện, yêu thương, gắn bó với học sinh. Tập trung xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện trường học an toàn, chú trọng công tác y tế học đường, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, đuối nước cho học sinh. Thực hiện tốt “Dân chủ hoá, công khai hoá” trong trường học, đẩy mạnh việc thực hiện qui chế dân chủ cơ sở trong trường học. thực hiện tốt việc bình xét các danh hiệu thi đua quy định, đúng thành tích; tổ chức đánh giá và khen thưởng kịp thời những gương cá nhân điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trong quản lý và giảng dạy.

              Với những nội dung hoạt động tích cực như trên, Khối thi đua số 4 quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học và các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã ký kết, quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, Học tốt” và các phong trào thi đua khác nhằm đưa chất lượng đội ngũ và chất lượng giáo dục của toàn khối ngày một đi lên.

                                                                                                                                                                                   Nguyễn Võ Hùng Vương


Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết